Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

TiltakDefinisjon
Utredning, behandling eller pleie i tilknytning til en omsorgsperiode.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Tiltak.

Se også

Behandling

Helsetjenesten

Klinisk avdeling

Komplikasjon som følge av tiltak

Omsorgsnivå

Prosedyre

 

  Gi tilbakemelding på denne siden