Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SykehusoppholdDefinisjon
Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Som Sykehusopphold regnes både Heldøgnsopphold og Dagopphold.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Tid.

Se også

Avdelingsopphold

DRG-poeng

Heldøgnsopphold

Normalopphold

Pasientgjennomstrømning

Utskrevet pasient

Utskriving

 

  Gi tilbakemelding på denne siden