Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

ProsedyreDefinisjon
Pasientrettet tiltak kategorisert etter normgivende beskrivelse eller kodeverk

Forklaring
Termen brukes dels om tiltaket som sådan, dels om skriftlige retningslinjer for fremgangsmåte ved tiltaket i forbindelse med kvalitetssikring og regelstyring av virksomhet

Kilde
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern 68

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden