Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

VedleggDefinisjon
Tilleggsopplysninger til helsekortet i form av egne dokumenter i Journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Eksempler på vedlegg er melding om fødsel, kopi av barnejournal, ulike lokale skjemaer, svar på henvisninger/henvendelser, epikriser og referater fra f.eks. ansvarsgruppemøter.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Journal.

Se også

Journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 

  Gi tilbakemelding på denne siden