Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SYSVAK kodeDefinisjon
Kode for hver type vaksine som er bygget opp av inntil tre bokstaver og to tall.

Bokstavkoder er bestemt av Folkehelsa i samarbeid med Norsk Medisinaldepot (NMD). Tallkombinasjonen er hentet fra tallene på femte nivå i ATC kodeverket.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Vaksine.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden