Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

PrimærhelsetjenesteDefinisjon
Del av helsetjenesten som i første rekke har ansvar for og tilbyr tjenestene der folk bor og arbeider, og som formidler og koordinerer de tjenestene pasienter/brukere trenger fra andre deler av helsetjenesten.

Primærhelsetjeneste omfatter:

  • veiledning og rådgivning av enkeltindivider og grupper i helsespørsmål gjennom helseopplysning og helsefremmende arbeid.
  • fremme adekvat matforsyning og god ernæring.
  • helsetjeneste for mor og barn, inklusive familieplanlegging.
  • vaksinering mot viktige infeksjonssykdommer.
  • forebyggelse og kontroll av lokale epidemier og helseproblemer.
  • skolehelsetjeneste.
  • bedriftshelsetjeneste.
  • tilstrekkelig behandling og omsorg i samband med vanlige sykdommer og skader.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helsetjeneste.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden