Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

SamtalegruppeDefinisjon
Gruppe sammensatt av helsepersonell og gravide, foresatte, barn eller unge som gjennomfører en samtale med et avgrenset tema.

Eksempel på samtalegruppe er fødsels- og foreldreforberedende grupper, barselgrupper og andre grupper hvor helseopplysning, råd og veiledning blir gitt.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Metode.

Se også

Gruppekonsultasjon

 

  Gi tilbakemelding på denne siden