Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

PasientjournalDefinisjon
Samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en person som er nedtegnet i forbindelse med helsehjelp, jf. helsepersonelloven paragraf 40 første ledd.

Pasientjournalen skal gi så riktige og tilstrekkelige opplysninger som mulig om pasienten og opplyse om forhold av betydning for den hjelp personen trenger. Alle opplysninger av betydning for undersøkelse, diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienten skal dokumenteres i pasientjournalen.

Pasientjournalens primære funksjon er å dokumentere helsepersonellets daglige pasientbehandling, omsorg og pleie og gi informasjon som kan danne grunnlag for beslutningstøtte under videre pasientbehandling.

Pasientjournalen er også et juridisk dokument som oppsummerer alle relevante hendelser m.v. i forbindelse med behandling og pleie av pasienten.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Journal.

Se også

Behandlingsrettet helseregister

Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 

  Gi tilbakemelding på denne siden