Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Miljørettet helsevernDefinisjon
Del av kommunens helsetjeneste som arbeider spesialet med faktorer i miljøet som kan ha betydning for arbeidet med å fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte.

Disse faktorer omfatter blant annet biologiske-, kjemiske-, fysiske- og sosiale miljøfaktorer.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Strategi.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden