Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Helsefremmende arbeidDefinisjon
Tiltak for å bedre livskvalitet, trivsel og mulighetene til å mestre utfordringer og belastninger i dagliglivet samt arbeid for å øke den enkeltes så vel som fellesskapets kontroll over faktorer som fremmer helse.

Fem hovedkategorier tiltak omfattes av begrepet:

  • å utforme en politikk som legger de samfunnsmessige forholdene til rette for å fremme folks helse, f.eks. priser og arbeidsmiljø.
  • å skape støttende miljøer, f.eks. arbeidsmiljø som ikke tillater trakassering.
  • å styrke lokalsamfunnets evne til å handle, f.eks. å tilføre ressurser, muligheter til å bestemme over ting.
  • å utvikle personlige ferdigheter, f.eks. hva enkeltpersoner selv kan gjøre for å ivareta egen helse.
  • å reorientere helsevesentet mot helsefremmende arbeid, f.eks. at profesjonene må arbeide utadrettet.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Strategi.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden