Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

RekvisisjonDefinisjon
Krav om at noe stilles til rådighet i arbeidet med helseproblem.

Rekvisisjonen kan inneholde en bestilling av varer eller tjenester som for eksempel undersøkelser, hjelpemidler eller transport. Ved en rekvisisjon beholder utstederen av rekvisisjonen hovedansvarert for det aktuelle helseproblemet.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Henvisning.

Se også

Henvisning

 

  Gi tilbakemelding på denne siden