Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

HelsestasjonstjenestenDefinisjon
Del av kommunehelsetjenesten som tilbyr planmessig og systematisk helsefremmende og forebyggende arbeid for gravide og barn og unge 0-20 år.
Helsestasjonstjenesten er organisert i enheter som for eksempel:

  • Helsestasjon for gravide
  • Helsestasjon for barn
  • Helsestasjon for ungdom
Tjenesten omfatter helseundersøkelser, vaksinering, oppsøkende virksomhet, helseopplysning og veiledning.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helsetjeneste.

Se også

Helsestasjon for barn

Helsestasjon for gravide

Helsestasjon for ungdom

 

  Gi tilbakemelding på denne siden