Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

HelsepersonellDefinisjon
Personell med autorisasjon eller lisens, personell i helsetjenesten eller i apotek som utfører helsehjelp eller elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører helsehjelp.

Autorisasjonsordningen omfatter 27 typer helsepersonell i følge helsepersonelloven paragraf 48. Helsepersonell som ikke har rett til autorisasjon kan gis lisens i følge helsepersonelloven paragraf 49.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helsetjeneste.
Aktører.

Se også

Helsehjelp

 

  Gi tilbakemelding på denne siden