Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

EgenjournalDefinisjon
Sett av helseopplysninger om en person, som er i denne persons eie og varetekt, og som personen selv forventes å gi videre til helsepersonell som er i behov for dem.

I følge denne definisjonen vil det vesentlige skillet i forhold til en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten være at det er brukeren selv som oppbevarer og har ansvaret for egenjournalen. Både brukeren selv og helsepersonell kan notere i egenjournalen.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Journal.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden