Velkommen til Volven

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m. [Les mer]

 
  finn  i kategori  
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse (2016)


 

Nyheter

nyhetsarkiv


Nye data

11. november 2019
IPLOS

11. november 2019
Ja, nei, ikke relevant

6. november 2019
Tungtveiende medisinske hensyn til at relevant legemiddel ikke kan benyttes

6. november 2019
Tungtveiende medisinske hensyn til at relevant legemiddel ikke lenger kan benyttes / benyttes alene