Velkommen til Volven

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m. [Les mer]

 
  finn  i kategori  
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet (2024)


 

Nyheter

nyhetsarkiv


Nye data

torsdag 27. juni 2024
Feilmeldingskodeverk for eResept

tirsdag 25. juni 2024
Vaksine som krever årsak til vaksinasjon

tirsdag 25. juni 2024
Årsak til vaksinasjon

tirsdag 25. juni 2024
Pakningstype