Velkommen til Volven

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m. [Les mer]

 
  finn  i kategori  
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse (2016)


 

Nyheter

nyhetsarkiv


Nye data

torsdag 1. desember 2022
Type (strukturering av vilkår)

torsdag 1. desember 2022
Feilmeldingskodeverk for eResept

torsdag 1. desember 2022
Metode for utlevering av vare

torsdag 1. desember 2022
Produktgruppe