Velkommen til Volven

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m. [Les mer]

 
  finn  i kategori  
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse (2016)


 

Nyheter

nyhetsarkiv


Nye data

23. mars 2020
Vedrørende informasjon til nærmeste pårørende om vedtak som innebærer bruk av tvang

23. mars 2020
Vurdering av pasientens samtykkekompetanse

23. mars 2020
Om døgnopphold - psykisk helsevern

23. mars 2020
Om nærmeste pårørende er gitt anledning til å uttale seg ved etablering av tvungen observasjon/TPH