Velkommen til Volven

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m. [Les mer]

 
  finn  i kategori  
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse (2016)


 

Nyheter

nyhetsarkiv


Nye data

torsdag 29. september 2022
Nasjonalt pasientforløp langvarig utmattelse utfall avslutning

torsdag 29. september 2022
Nasjonalt pasientforløp langvarig utmattelse utfall oppsummerende samhandlingskonsultasjon med klinisk beslutning

torsdag 29. september 2022
Nasjonalt pasientforløp langvarig utmattelse type hendelser

torsdag 29. september 2022
Nasjonalt pasientforløp smertetilstander utfall avslutning